Medial Coaching

Under medial coaching varvar jag traditionell coaching med mediala budskap, så som bilder , ord eller förnimmelser jag får till mig. Här kan du få nya infallsvinklar och synsätt på de tankar och funderingar du har på dina frågor. Sedan får du känna hur budskapen landar i dig.

Du bokar tid på Spirri App

Varmt välkommen!