Företag

Föreläsningar, Coaching & Workshops

Mål – nuläge – möjligheter – hinder – utveckling

Som företagare, coach, elitidrottare och tränare har jag förstått att vi behöver ha tydliga mål. När vi har tydliga mål behöver vi använda de verktyg vi har inom oss. Ibland kan verktygslådan vara lite rörig och ostrukturerad. Det kan vara svårt att hitta rätt verktyg i verktygslådan. Jag kan hjälpa dig/er att strukturera upp verktygslådan för att lättare hitta verktygen och att använda dem på sin rätta plats. Jag kan även bidra med fler och nya verktyg som gör det lättare att nå mål.

Med mitt coachande arbetssätt kan jag hjälpa dig/er att sätta upp tydliga och motiverande mål, tydliga handlingsplaner som skapar engagemang och ansvarstagande, se möjligheter, överbrygga hinder och nå målen. Ibland har vi en tendens att inte se skogen för alla träden och att inte se målet för alla hinder.

Vill du veta mer om coaching, föreläsningar och workshops?

Hör gärna av dig till mig!